USULLAR Maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

2004-nji ýylda döredilen Ningbo Robot Machinery Co., Ltd., plastmassa awtomatlaşdyryş enjamlaryny ösdürmäge we öndürmäge özümizi bagyşlap, plastmassa pudagynda awtomatlaşdyryş enjamlaryny iň ýokary üpjün ediji bolup durýar: takyk dozalaýjy maşyn, temperatura gözegçilik enjamy, material iberiş maşyn, çykaryjy robot.
"Bizde perspektiwaly, ýokary standart bilen ýokary hilli gözegçilik, ýyly ýürek bilen hyzmat etmek dizaýny bar".Aboveokardaky pelsepe bilen, ýokary netijelilik we arzan bahadan müşderi dolandyryş tertibini getirmek üçin elmydama ýokary standart awtomatlaşdyryş enjamlaryny hödürlemäge üns berdik.Şol bir wagtyň özünde, Robot plastik enjamlar pudagynda nyşan üpjün edijileriniň birine öwrülýär we elmydama plastmassa pudagynyň ösüşine özüni bagyşlaýar.

JozzCasinoRoks KazinoX-KazinoWawadaJoyCasino

ýakynda

HABARLAR

 • ÇINAPLAS Çakylygy

  Şeýlelik bilen, CHINAPLAS ýakyn wagtda geljekdigi sebäpli 2023.4 / 17-20 aralygyndaky 11F71 stendimize baryp görmegiňizi tüýs ýürekden çagyrýarys.SUPERSUN (NBT) plastik maşynlarda hünär öndürýän zawod.Doly servo robot ýaraglaryny, plastmassa periferiýa maşynlaryny we sanjym galyplaýyş maşynyny dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşýäris ...

 • SUPER SUN 2022-nji ýylda Taýland INTERPLASY

  2 ýyl durgunlykdan soň, interplaslar ahyrsoňy yzyna gaýdyp gelýär. 22-25-nji iýun aralygynda Taýland Bitec sergisinde halkara plastmassa we kauçuk tehnika sergisi geçirildi.Myhmanlardan joşgun tolkunyny görüp, örän şat. Bu gaty üstünlikli tomaşa. Biziň goldawymyz üçin sag boluň ...

 • SUPER SUN T NEWZE AÇYLAN DOL AC AC SERVO ROBOT

  “Super Sun” ýörite marka ätiýaçlyk şaýlary bolan täze “AC servo” çykaryjy roboty satuwa çykardy, robot awtoulag senagatyna, enjamlar senagatyna we gündelik gaplaýyş pudagyna degişlidir… Täze robotyň aýratynlygy, goşmaça AC serwini goşmakdyr bize has çeýe bolan goluň ýokarsy ...

 • Indoneziýa sergisinde Super Gün

  2019-njy ýylyň 20-23-nji noýabry aralygynda Indoneziýanyň Jakartadaky halkara sergisinde 32-nji Halkara Plastmassa we Kauçuk tehnika, gaýtadan işlemek we materiallar sergisi geçirildi. ...